Lắp đặt màn hình LED tại nhà hàng Diệp Linh Plaza Hà Nội

Thông số kỹ thuật: – Loại module: P3 trong nhà – Diện tích: 12,4m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Nhà hàng Diệp Linh Plaza – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội – Thời gian: 1/2023

Lắp đặt màn hình LED tại Emeralda Tam Cốc Ninh Bình

Thông số: – Loại module: P3 – Diện tích: 11.2m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED phòng họp trong nhà  – Chủ đầu tư: Emeralda Tam Cốc – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Ninh Bình – Thời gian: T4/2023 – Ảnh công trình: