Lắp đặt màn hình LED cho công ty cổ phần mặt đất Sài Gòn

Lắp màn hình LED tại công ty cổ phần mặt đất Sài Gòn – Loại module: P1.86 – Diện tích: 4.81m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Công ty CP mặt đất – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: TP…

Lắp đặt màn hình LED cho Đại học Xây dựng Miền Tây

Lắp màn hình LED hội trường tại đại học Xây dựng Miền Tây-Vĩnh Long – Loại module: P2 – Diện tích: 33,18m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Đại học Xây dựng Miền Tây – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa…

Lắp đặt màn hình LED cho công ty CP chăn nuôi Việt Nam

Lắp màn hình LED phòng họp tại cty CP chăn nuôi VN chi nhánh Hải Dương – Loại module: P2 – Diện tích: 4,1m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Cty CP chăn nuôi VN – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM –…

Lắp đặt màn hình LED hội trường điện lực Cầu Giấy

Lắp màn hình LED tại điện lực Cầu Giấy-Hà Nội – Loại module: P2 – Diện tích: 9,32m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Điện lực Cầu Giấy – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Cầu Giấy-Hà Nội – Thời…

Lắp đặt màn hình LED cho hội trường TT chính trị Kiến Xương-Thái Bình

Lắp màn hình LED hội trường tại trung tâm chính trị Kiến Xương-Thái Bình – Loại module: P2.5 – Diện tích: 16,38m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Cty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ Hải Hưng – Đơn vị thi công: Công ty Cổ…

Lắp đặt màn hình LED hội trường công ty CP đầu tư XD HUD Kiên Giang

Lắp màn hình LED hội trường tại công ty CP đầu tư XD HUD Kiên Giang – Loại module: P3 – Diện tích: 12,39m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư XD HUD Kiên Giang – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần…