Lắp đặt màn hình LED hội trường cho nhà máy A31 Hà Nội

Lắp màn hình LED hội trường tại nhà máy A31 Hà Nội – Loại module: P2.5 – Diện tích: 49.9m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED hội trường trong nhà  – Chủ đầu tư: Nhà máy A31 Hà Nội – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ:…

Lắp đặt màn hình LED hội trường cho UBND Thạch Bàn – Hà Nội

Lắp màn hình LED hội trường tại UBND Thạch Bàn – Hà Nội – Loại module: P3 – Diện tích: 24.55m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED hội trường trong nhà  – Chủ đầu tư: UBND Thạch Bàn Hà Nội – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa…

Lắp đặt màn hình LED tại phường Việt Hưng Hà Nội

Thông số : – Loại module: P2.5 trong nhà – Diện tích: 11,5m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Phường Việt Hưng Hà Nội – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội – Thời gian: 5/2023 – Ảnh công…

Lắp đặt màn hình LED tại ban chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng

Thông số: – Loại module: P3.91 cơ động – Diện tích: 8m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED ngoài trời – Chủ đầu tư: BCH quân sự thành phố Đà Nẵng – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Đà Nẵng – Thời gian: T4/2023 – Ảnh…

Lắp đặt màn hình LED UBND phường Giang Biên Hà Nội

Thông số: – Loại module: P2.5 – Diện tích: 4.2m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED phòng họp trong nhà  – Chủ đầu tư: UBND phường Giang Biên  – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội – Thời gian: T3/2023

Lắp đặt màn hình LED đại học sư phạm Hà Nội 2

Thông số: – Loại module: P3 – Diện tích: 43.32m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED hội trường trong nhà  – Chủ đầu tư: Đại học sư phạm Hà Nội 2 – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Vĩnh Phúc – Thời gian: T3/2023