Lắp đặt màn hình LED trường THPT Trần Phú Hải Phòng

Thông số : – Loại module: P4 – Diện tích: 29.2m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED phòng họp trong nhà  – Chủ đầu tư: trường THPT Trần Phú – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hải Phòng – Thời gian: T3/2023 – Ảnh công trình:

Lắp đặt màn hình LED trường Nguyễn Khuyến Hải Phòng

Thông số – Loại module: P3 – Diện tích: 9.73m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED hội trường trong nhà  – Chủ đầu tư: Trường Nguyễn Khuyến Hải Phòng – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hải Phòng – Thời gian: T3/2023 – Ảnh công trình:

Lắp đặt màn hình LED trường quốc tế Kinh Bắc Bắc Ninh

Thông số – Loại module: P3 – Diện tích: 40.07m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED hội trường trong nhà  – Chủ đầu tư: Trường đại học Kinh Bắc  – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Bắc Ninh – Thời gian: T3/2023