Loa cột ngoài trời T-701A/ T-702A/ T-703A/ T-704A

T-701A T-702A T-703A T-704A
Nguồn cấp  @ 100V 5W, 10W 10W, 20W 15W, 30W 20W, 40W
Nguồn cấp  @ 70V 2.5W, 5W 5W, 10W 7.5W, 15W 10W, 20W
Trở kháng Đen: Com Trắng: 2KΩ Đen: Com Trắng: 1KΩ Đen: Com Trắng: 670Ω Đen: Com Trắng: 500Ω
Màu xanh lá cây: 1KΩ Màu xanh lá cây: 500Ω Màu xanh lá cây: 330Ω Màu xanh lá cây: 250Ω
SPL(1W/1M) 88dB ± 3dB 89dB ± 3dB 91dB±3dB 92dB ± 3dB
Tần số  phản hồi ( -10dB ) 150-16KHz 150-16KHz 130-16KHz 100-16KHz
Tỷ lệ IP IP66 IP66 IP66 IP66
Kích thước 105x75x265mm 105x75x410mm 105x75x550mm 105x75x690mm
Cân nặng 1.4Kg 2.2Kg 2.9Kg 3.7Kg