Màn hình Ghép Video Wall

Màn hình ghép LG 55 inch

Màn hình Ghép Video Wall

Màn hình ghép Panasonic 46 inch