Màn hình Ghép Video Wall

Màn hình ghép NEC 46 inch

Màn hình Ghép Video Wall

Màn hình ghép NEC 55 inch